top of page

BRAIN GOALS PSYCHOLOGY 

CENTER

braingoallogo copy.jpg

2019 yılında Uzman Klinik Psikolog Buse Göçmen tarafından kurulmuştur.

 

 Merkezimiz ruh sağlığı alanında yenilikçi modern yaklaşımları ele alarak, alanında uzman çözüm ortaklarımızla birlikte hizmet vermektedir. Multidisiplineler çalışma prensibimiz ile birlikte danışanların gizliliğini etik kurallar çerçevesinde sağlamaktayız. Merkezimizde bireysel danışmanlık , çocuk ve ergen danışmanlığı , geriatri danışmanlığı ve Özel eğitim danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Etik ve Gizlilik İlkemiz

  • Yapılan görüşme süreci için gönüllülük esastır. Kişinin destek  almak istemesi durumunda danışmanlık hizmeti verilebilir.

  • Yapılan görüşmelerde danışanın gizliliği korunur ve süreçte paylaşılan bütün bilgiler  uzman tarafından saklı tutulur ve kişinin izni olmaksızın kimseyle paylaşılmaz.

  • Kişinin kendisine ya da bir başkasına zarar verme söz konusu olduğunda, önceden bilgilendirilmek kaydı ile gizlilik ilkesi bozulur ve gerekli kişiler duruma yönelik bilgilendirilirler.

  • Kişi ile ilişkili bilgiler, önceden bilgi vermek ve danışandan izin almak kaydıyla eğitim ya da araştırma kapsamında kullanılacaksa dahi danışanın kimliğine dair bilgiler gizli tutulur.

  • Danışmanlık sürecinde uzmanın mesleki sınırlılık, yetersizlik ya da kişisel bir engel sebebiyle danışana yardımcı olamayacağı bir durum fark edildiğinde süreç sonlandırılır ve danışan uygun desteği alabileceği bir uzmana ya da kuruma yönlendirilir.

Misyonumuz

 Performans artırıcı, biliş ve davranış geliştirici hizmetleri bireylere sunmak, bunun yanında psikoloji alanını bütüncül olarak ele alarak hizmetlerimizde çok yönlülü yaklaşım sağlamaktayız.

Vizyonumuz

Çalışmalarda amaçlanan bireylerin yaşam kalitelerini ve doyumlarını artırmalarına yönelik programlar hazırlamak, sunmak, kendi sorunlarının, beceri, yetenek ve ilgilerinin bilincine varmalarına katkıda bulunmak, çevrelerindeki olanak ve kaynaklardan yararlanabilmelerine, sağlıklı, başarılı ve mutlu bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmaktır.

bottom of page