top of page

2 Nisan Dünya Otizm Günü


Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), erken çocukluk döneminden itibaren bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal alanda bozukluk yaşamalarına neden olan kısıtlı yineleyici davranışlar ile sözel ve sözlü iletişimde bozulma, bedensel hareketlerde tekrarlayan davranışlar ile kendini belli eden gelişimsel bir bozukluktur. Kanner tarafından 1943 yılında bebeklik otizmi adını verdiği nörogelişimsel bozukluk olarak tanımlanan bebeklik döneminde başlayan bu ağır bozukluğun, çocukluğun ve hayat boyu süreceği anlaşılmıştır. (Kondolot, 2014). Son otuz yıldır OSB ile ilgili önemli bilgiler elde edilmesine karşılık bugün belirgin bir şekilde öne çıkan doğum öncesi ve doğum sonrası bir neden bulunamamıştır. Bireyin yaşamı boyunca sürecek ve erken çocukluk döneminde başlayan sosyal iletişim ve etkileşiminde ki güçsüzlük, basmakalıp davranışlar, insanlara karşı minimum tepki, ekolali, zamirlerin tersten söylenmesi, tekrarlayıcı ve amaçsız davranışlar ve değişime direnç bireylerin hayatlarını olumsuz etkilemektedir (Eyüboğlu, 2004).


Yaygın gelişimsel bozukluk olarak da tanımlanan OSB, erken çocukluktan başlayan ve bireyin bütün hayatı boyunca devam eden etkileri ile farklı düzeylerde seyreden sendrom olarak, sosyal iletişimi olumsuz olarak etkilemekte ve duyguların paylaşılmaması, şefkat ve sevgiye karşı duyarsızlık, tepki eksikliği, göz kontağı kuramama, jest ve mimiklerde yetersizlik ve tekrarlayıcı motor hareketler ile ortaya çıkmaktadır.


Ailenin sağlıklı bir bebek beklentisine karşılık hayatının sonuna kadar aileye bağımlı olacak bir sendroma sahip bir bebeğin dünyaya gelmesi aile bireylerine travma yaratmaktadır. OSB’li bireylerin bağımsız bireyler olmaları için davranış ve becerileri yeterli değildir. Eğitim ve rehabilitasyon ile farklı düzeylerde seyreden sendroma yönelik iyileşmeler kaydedilse bile aile bireyleri öncelikle üzüntü, acı ve çaresizlik, bilgi eksikliğinden kaynaklanan endişe ve sıkıntı,

gelecekteki belirsizlikler nedeniyle de sürekli kaygı ve stres yaşamaktadır.

16 görüntüleme3 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

3 Comments


dsvf

Like

peterjoness989
peterjoness989
Jun 28, 2023

To complete the statistics assignment to the required standard, you will need to devote a significant amount of time to studying and have strong writing skills. It's likely that you won't get the desired grades in statistics if you don't put in the effort required to complete the assigned task. You should ask online assignment helper because of the assigned statistics homework. You have everything you need to complete your assignments successfully. They will follow the procedure we've established to ensure that your statistics project comes out looking its best. You can have faith in assignment help because they promise timely and error-free delivery of your statistics assignments.

Like

john sheira
john sheira
Jun 24, 2023

who don’t like an Affordable online task Assistance? Our specialists work very reckless, so they can quality your paper in as little as 2 hours. We always contain extremely pertinent free Grammarly plagiarism report and high-quality report information in each task. In adding, every tradition task is written from cut to avoid stealing. With easy information about check plagiarism online Scholars will even get a free Grammarly plagiarism report with each thesis.

Like
bottom of page