top of page

MOXO
Dikkat Testi

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performanslarını ölçen, eğitim alıp sertifika edinmiş yetkin uzmanlar tarafından uygulanan ve raporlanan, objektif bir değerlendirmedir. Bilgisayar kullanarak online uygulanır, çeşitli uyaranlar ve dikkat dağıtıcı unsurlar olarak tanımlanan “çeldiriciler” içerir. Bu testte bireyden işitsel ya da görsel hedefe yanıt verip, çeldiricilere yanıt vermemesi beklenir. Özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısına yardımcı bir araçtır.

Image by Paul Skorupskas

Testin Parametreleri

Dikkat

 Kişinin görev uyaranı bulma, değerlendirme ve doğru yanıtı verme becerisidir.

Zamanlama

Kişinin görev için ayrılan süre içerisinde doğru yanıtı verme becerisidir.

Dürtüsellik

Mevcut uyaranı tam değerlendirmeden yanıt verme durumudur.

Hiperaktivite

İstenmeyen eylemlerden kaçınmakta ve motor cevabın düzenlenmesinde yaşanan zorluktur.

Bu dört parametrenin objektif olarak ölçüp değerlendirilmesi çok önemlidir çünkü kişinin hangi alanda zorluk yaşadığını ortaya koyduktan sonra buna göre bir tedavi, rehabilitasyon ya da düzenleme yapılır ve süreçten daha efektif sonuçlar alınması sağlanır.

Kimlere Uygulanır, Ne Kadar Sürer ? 

Çocuklar için ve yetişkinler için olmak üzere iki ayrı formu vardır. Çocuk testi 6-12 yaş arasına uygulanır ve 15 dakika sürer. Yetişkin testi ise hem genç hem yetişkinlerle uygulanır, 13-65 yaş aralığını kapsar ve 18 dakika sürer.

Ne zaman uzmanımdan Moxo
Testi İstemeliyim?

Yetişkin veya Çocuk;

  • Çok hareketliyse, yerinde duramıyorsa ve bu sebeple sık yaralanmalara veya problemlere maruz kalıyorsa

  • Odaklanma veya dikkati sürdürme problemleri sebebi ile akademik başarısı düşükse ve okulda/işte problem yaşıyorsa

  • Zaman sınırı olan görev ve çalışmalarda problemler yaşıyorsa ve günlük hayatında işleri öncelik sırasına koyup zamanında yetiştirmekte zorlanıyorsa

  • Ani tepkiler veriyor ve dürtüsel davranışlar sergiliyorsa

  •  Tüm bu problemler bireyin günlük hayat işlevselliğine zarar veriyorsa, bu problemleri uzmanınız ile paylaşarak Moxo Dikkat Testi talep edebilirsiniz.

Image by Markus Spiske
bottom of page