top of page
(127)_edited.jpg

BUSE GÖÇMEN

Kurucu

Klinik Psikolog

Buse Göçmen psikoloji lisans eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi’nde üstün başarı derecesiyle tamamlamıştır. 2010 yılında dil eğitimi için Londra’da bulunduğu dönemde National Health Service Bristol’da “Kadınlar İçin Cinsel Farkındalık Eğitim”lerine katılmıştır. 

 

2016-2018 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na katılarak “Benlik Farklılaşması ile Cinsel Benlik Şeması ve Cinsel Doyum Arasındaki İlişki” konulu tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında, Prof.Dr. Hakan Türkçapar tarafından verilen “Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Eğitimi”ni tamamlamış ve terapilerinde bu yaklaşımı benimsemiştir. Psikiyatrist Dr. Özlem Albayrak’ın Psikiyatri Kliniği’nde Klinik Psikolog olarak görev almış, depresyon, anksiyete, duygu durum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu şikayeti olan danışanlar ile çalışmıştır.

 

2018 yılında Amerika’da bulunduğu süreçte “Harvard Medical School”un düzenlediği “Nöro-Rehabilitasyon Programı”na ve Chicago Eyaletinde “Interactive Metronome Terapisi Uygulayıcı Eğitimi”ne katılmıştır. Katılım gösterdiği eğitimler sayesinde nörobilim üzerine bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulmuştur. Kurucusu olduğu Brain Goals Psychology Center’da, Alzheirmer, Demans, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Asperger tanıları bulunan danışanlarla Türkiye’de ilk olarak “Interactive Metronome Terapisi” uygulamaya başlamıştır. 

 

Akademik gelişimini nörobilim alanında sürdürmek üzere Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Doktora Programı’na başlamıştır. Uyumsuz hayal kurma üzerine uluslararası akademik araştırma gerçekleştirmiş ve çalışmalarına devam etmektedir.

 

2020 yılında mesleki gelişimini ve terapi becerilerini geliştirmek üzere Mindful Academy Solterreno’da Bodhin Philip Woodward’ın düzenlediği “Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) Eğitici Eğitimi”ni tamamladı. 

BAMBA onaylı Mindful Academy ve Mindful Academy International ile Akredite Mindfulness Eğitmeni (Accredited Mindfulness Teacher) sertifikasyonunu elde etti. 

İş Deneyimleri

 

2013-2014           : Flying Angels Kadın Kulübü, Proje Koordinatörü - Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Eğitimler (Gönüllü Psikolog)

 

2014-2015        : Adana Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi: Yetişkin ve çocuk psikiyatri servisi, adli birim ve AMATEM’de grup çalışmaları (Stajyer Psikolog)

 

2.2017 - 3.2017   : NP İstanbul Beyin Hastanesi  Psikiyatrik gözlem, test, tanı ve değerlendirme (Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Stajı)

 

2.2017   - 4.2017   :  Özel Kaplumbağa Anaokulu (Psikolog)

 

10.2018 - 12.2019 : Dr. Özlem Albayrak Psikiyatri Kliniği (Klinik Psikolog)

 

2.2019 -                 : Brain Goals Psychology Center (Klinik Psikolog- Kurucu)

Kurs ve Seminerler

İngilizce Dil Eğitimi, 2010-2011 (Educataion First Language School / London)

 

Kadınlar için Cinsel Farkındalık Semineri, 2010-2011 (National Health Service / Bristol) 

 

NLP (Neuro-Lingustic Program) Eğitimi, 2012-2013 (Prof. Dr. Aysin Sinal)

 

İngilizce Dil Eğitimi, 2014 (Education First Language School / Boston)

 

BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi) Eğitimi, 2016-2018 (Prof. Dr. Hakan Türkçapar)

 

Harvard Medical School Nöro-Rehabilitasyon Eğitimi, 2019 (Harvard Medical School Direktörü Dr. Ajay K. Singh / Boston)

 

İnteractive Metronome Terapisi Eğitimi, 2019 (Interactive Metronome Academy / Chicago)

 

Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) Eğitici Eğitimi, 10.2020-11.2021 (Mindful Academy Solterreno)

Yayınlar

  • Somer, E., Abu-Rayya, H. M., Schimmenti, A., Metin, B., Brenner, R., Ferrante, E., Gocmen, B., Marino, A. (2020). Heightened Levels of Maladaptive Daydreaming Are Associated With COVID-19 Lockdown, Pre-existing Psychiatric Diagnoses, and Intensified Psychological Dysfunctions: A Multi-country Study. Frontiers in Psychiatry, 11.  doi:10.3389/fpsyt.2020.587455 

  • Metin, B., Somer, E., Abu-Rayya, H. M., Schimmenti, A., & Göçmen, B. (2021). Perceived stress during the COVID-19 pandemic mediates the association between self-quarantine factors and psychological characteristics and elevated maladaptive daydreaming. International Journal of Mental Health and Addiction. https://doi.org/10.1007/s11469-021-00678-w

bottom of page