top of page

Mindfulness - Bilinçli Farkındalık

Zen Taşlar

Mindfulness

"Bilinçli Farklındalık"

 Kişinin yargılamadan dikkatini şu anda bulunduğu iç-dış  deneyimlerle birlikte duygu ve düşüncelere bilinçli olarak yönlendirmesidir.

 

Bilinçli olarak dikkati yönlendirmek farkındalık alanının genişlemesine olanak sağlar. Genişleyen farkındalık alanı, kişiye şu an hakkında daha fazla bilgi sağlamasına yardımcı olur.

Mindfulness -Bilinçli Farkındalık Tarihi

Bilinçli Farkındalık, 2500 yıldan uzun bir süre önce, çoğunlukla Hinduizm ve Budizm kökenleriyle bilinir.

 Kökeni Hinduizm ve Budizm'den geldiği bilinse de, uygulamanın kendisi dünyanın her yerinde çeşitli biçimlerde bulunabilir. Mindful yaşam şeklinin nazik ve kapsayıcı görüşü birçok dinlerin özünde hâlâ bulunmaktadır .

Hristiyanlıkta iyi bilinen bir örnek, uygulama kitaptan çok daha eski olmasına rağmen, "Tanrı'nın Varlığını Uygulama" (Lawrence, 2004) adlı kitabında "Kutsal Ruh" un farkında olduğunu vurgulayan Kardeş Lawrence olabilir.

Ayrıca İslam da , "Murakabah" da görüldüğü gibi, Allah'ın her zaman izlediği sürekli bir farkındalığa sahip farkındalığı vurgular (Al-Jawziyyah, 2016).

Genel olarak farkındalık; dikkatli olma niyetine bağlı olarak ,farklı kavramların farkındalığını vurgulayan eski bir uygulamadır.

Bazı araştırmacılara göre , farkındalık tarihinin Budizm ve Hinduizm'e indirgenmemesi gerektiği , çünkü farkındalığın Musevilik, Hıristiyanlık ve İslam'da da kökleri olduğu gözlemlenmektedir.

(Trousselard ve diğerleri, 2014).

 Farkındalık uygulamalarının literatüre göre çok uzun zamandır varolduğu gözlemlenmektedir..  Jon Kabat-Zinn'in farkındalık kavramıyla bu kadar geniş bir şekilde bağlantılı olmasının nedenlerinden biri, genel olarak “ yaklaşık 40 yıl önce seküler bir çağ için Budist tefekkür uygulamalarını yeniden tasavvur etmiş” olarak kabul edilmesidir (Booth, 2017). Batı dünyasındaki şu anki popülerliğinin en azından büyük bir kısmını Dr.Kabat-Zinn'in MBSR üzerine çalışması üzerine olduğunu söyleyebiliriz. (Shea, 2018). 

Kabat-Zinn, Thich Nhat Hanh dahil olmak üzere birkaç Budist öğretmeninin gözetiminde farkındalığı öğrendi ve üzerinde çalıştı.

Bu ona, 1976 yılında MBSR'yi geliştirmek için Batı bilimiyle bütünleşen  Doğu temeli verdi.

Batı bilimiyle bu bütünleşme ile Kabat-Zinn, Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Farkındalık Merkezini ve Farkındalık Temelli Profesyonel Eğitim ve Öğretim Oasis Enstitüsü'nü kurdu.

Burada Kabat-Zinn , stresi azaltmayı amaçlayan sekiz haftalık bir program olan Mindfulness Temelli  Stres Azaltma (MBSR) programını geliştirdi

MBSR, başka bir farkındalık temelli terapi programı olan Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (MBCT) için bir ilham kaynağı oldu . Bu terapi, Majör Depresif Bozukluğun tedavisine yöneliktir.

Referanslar

bottom of page