top of page
INTERACTIVE METRONOME
(81).JPG

 Interactive Metronome® (IM) bilişsel, iletişimsel, duyusal ve motor performans için Nörotiming'i veya anahtar beyin ağlarındaki nöral dürtülerin senkronizasyonunu ölçen ve geliştiren kanıta dayalı bir değerlendirme ve eğitim aracıdır. 

 

  Birey, sürekli bir işitsel ritimle zaman içinde bir tetikleyiciyi harekete geçirdiğinden, IM teknolojisi milisaniye zamanlaması için gerçek zamanlı işitsel ve görsel geri bildirim sağlar. Milisaniye ritmi ile önce, sonra veya tam olarak aynı anda eşleşip eşleşmediğini bilmek, bireyin eğitim süresi boyunca zamanlamayı ve ritmi iyileştirmek için anında çevrimiçi düzeltmeler yapmasını sağlar.

Hakemli incelemeler, zaman zaman ve ritmin insan performansı için önemini tekrar tekrar doğrulamaktadır. IM araştırmalarına göre, Neurotiming'in iyileştirilmesi aşağıdaki alanlarda daha iyi fonksiyonlara neden olabilir:

 • Dikkat

 • İşleme hızı

 • Çalışan bellek

 • Yönetici İşlevleri

 • Kendini Düzenleme

 • Etkileyici ve Alıcı Dil

 • Okuduğunu Anlama, Hız ve Akıcılık

 • Matematik

 • Üst Ekstremite Fonksiyonu (Parkinson, hemipleji, CP, el fonksiyonu)

 • Motor koordinasyon

 • Atletik Performans (golf, futbol)

   

004_interactive_metronome.jpg

Amerika'da 30.000'den fazla prestijli hastane ve üniversiteler INTERACTIVE METRONOM kullanmaktatır.

johnsHopkins.jpg
usnavy.jpg
usAir.jpg
cleveland_childrens.jpg
duke.jpg

Yapılan Birçok Araştırmalar INTERACTİVE METRONOME Eğitimini desteklemektir.

harvard_sm.png

"... Yapılan ön arıaştırma, DEHB tanısı almış çocuklarda hiperaktivite ve mekansal çalışma belleğinin standart nöropsikolojik ölçümlerinde %40 veya daha fazla iyileşme olduğunu gösteriyor.."

bottom of page