top of page

Yetenek Değerlendirmesi

Image by Sigmund

Yetenek

Her çocuk, zamanla yönelmesi gereken doğuştan yeteneklerle doğar. Ebeveynler, bakım verenler ve öğretmenler, erken yaşta çocukların uyuyan yeteneklerini ortaya çıkartmalarına yardımcı olabilirler. Çocuklar büyüdükçe ve potansiyellerini fark ettikçe, güvenlerini artırır ve uygun bilişsel büyüme ve gelişmelerinde onlara yardımcı olurlar.

 

 Gerçekten de, küçüklerin becerilerinin ve ilgilerinin geliştiğini ve keskinleştiğini görmek ebeveynler için bir zevktir. Ancak, özellikle bu günlerde seçenekler çok ve çeşitli olduğundan, çocukların gerçek yeteneklerinin hangi alanda olduğunu bilmek her zaman kolay değildir. Aşağıda, ebeveynler ve veliler olarak çocukların doğal yeteneklerini belirleyip geliştirmelerine yardımcı olabileceğiniz çeşitli yollar bulunmaktad

Anne - Baba - Bakım Veren
Ne yapmalı ?

  • Çocuklarınızı;

  • Gözlemleyin

  • Zaman tanıyın

  • Cesaretlendirin

  • Bilgilendirin

  • Neleri sevdiklerini anlamalarına yardımcı olun

Çocuklara erken yaşta yetenekleri ve hobileri hakkında rehberlik etmek çok önemlidir.

Hobiler çocuklara birçok yönden fayda sağlar. Çocuklara kendilerini ifade etme fırsatı verir ve kendilerini keşfetmelerine, benlik saygısı geliştirmelerine olanak tanır.

Aynı zamanda harika eğitim araçlarıdır. 

Hobiler çocuklara hedefler koymayı ve ulaşmayı, problem çözmeyi ve karar vermeyi öğretir.Ayrıca, genellikle hobiler yaşam boyu ilgi alanlarına veya kariyerlere dönüştükleri için çocuğunuzun daha sonraki yaşamlarında ne olacağına dair rotayı belirleyebilirler.

Çocukların yeteneklerini ve hobilerini anlamak her zaman kolay olmayabilir bu gibi durumlarda yardımcı olacak çeşitli yetenek testleri ve kişilik envanterlerini uzmanlar eşliğinde uygulatabilirsiniz.

​ "Başarılı ebevynliğin anahtarı çocuğunuzun ne yapmak istediğini bulmak ve sonra ona yapmasını söylemektir "

HARRY TRUMAN

bottom of page