top of page
Bireysel  Danışmanlık 

Bireysel Danışmanlık Nedir?

 


Bireysel psikoterapi, davranış değişikliğini kolaylaştırarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen terapist ve danışan arasında güven ilişkisiyle oluşan terapotik süreçtir. Terapi sürecinde danışanlar kendileriyle ve kaçındıkları erteledikleri sorunlarla yüzleşme fırsatı bulurlar. Yalnız bu tecrübeyle atılması gereken adımları içerir. Kişinin değiştirmek istediği davranış yada rahatsızlıklar terapi sürecindeki teknikler ile kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Doğru zamanda atılan adımlarla kendisine şefkat duymaya, benlik saygısını artırmaya, karar verme durumlarını daha kolay atlatmaya başlar. Yaşadığı sorunların çözüm yollarının kendi içinde var olduğunu keşfeder ve bu kaynakları nasıl kullanması gerektiğini öğrenir. Terapistin çantasında birçok farklı terapi yönteminin olması tedaviye daha fazla destek olabileceği anlamını taşımaktadır. Danışanı yakından tanıyan terapist onun için gerekli olan terapi yöntemi yada yöntemlerini uygulayarak en iyi sonuca ulaşmayı hedefler. Ve böylece danışanın var olan tedavi sürecini kolay ve daha hızlı bir sürede geçirmesine destek olur. 


Bireysel Terapiye Ne Zaman Gidilmeli?

 


Bireysel psikoterapi tanısı konmuş (depresyon, anksiyete boz.,kişilik bozuklukları v.b.) ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığı gibi, ilişki sorunları, stresle veya öfkeyle başa çıkma, kariyer planlama gibi diğer kişisel gelişim alanlarında da rahatlıkla kullanılabilir. İster ruhsal alandaki sorunlar, ister kişisel gelişim alanı olsun işlevselliğimizi kaybetmemize neden olabilecek ve hayat kalitemizi olumsuz etkileyen bu durumlar için hiç vakit kaybetmeden terapi desteği alabilirsiniz.
Tedavi ve Terapi Sürecinde Neler Olur?


1 - Önce kapsamlı inceleme ve gerekli testlerle tarama yaparak durumu netleştirmek,
2 - Tedavi planı yapılır,
3- Güçlü ve yeterli yöntemlerle kişiye uygun terapi uygulanır.

 

 


  Terapide Kullanılan Yöntemler


  • Psikodinamik Yaklaşım


  • Bilişsel – Davranışçı Psikoterapi


  • Varoluşcu- Hümanictik Yaklaşım

Bütüncül Yaklaşım

 Psikolojik Danışmanlık

İlk Başvuruda Neler Yapılır?


     Doğru teşhis, doğru tedavinin planlanması için ilk adımdır. Merkezimize ilk defa başvuran kişilerde (gerekli görülürse psikiyatrik veya nörolojik muayene için) ilgili doktor ile birlikte çalışılır. gerekli durumlarda uygun kişilere MMPI, Rorschach veya Cognitive Behavioral Terapi  için gerekli testler uygulanır. Bu testlerden kişilik yapıları ve düşünmeyi etkileyen süreçler elde edilir ve terapi planına dahil edilir.

bottom of page