top of page

Maladaptive Daydream Nedir?


İsrail Haifa Üniversitesi'nden Profesör Eli Somer tarafından tespit edilen

"Maladaptive Daydreaming" (Uyumsuz Hayal Kurma), psikiyatrik bir durumdur.

Eli Somer'ın tanımına göre; Maladaptive Daydreaming, sosyal, mesleki ve akademik performansı engellediği için sıkıntıya yol açan sürükleyici ve bağımlılık yaratan bir hayal gücü aktivitesidir.


Uyumsuz Hayal Kurma; kişiyi günlük yaşamından alıkoyan yoğun bir hayal kurma durumudur.

Birey fantezi dünyasına bir diğer deyişle hayallerine ayırdığı zamanın fazla olması üzerine gerçek yaşamda yapması gereken işlerine veya ilişkilerine olumsuz yönde yansıdığı yapılan araştırmalarla gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu Uyumsuz Hayal Kurmaya sahip bireylerin küçük yaşlarıdan itibaren varlığını gösteren Daydreaming "hayal kurma"sosyal çevre ile değil hayalleri ile oynama olarak seyrini göstermiştir.Yaşamı zorlaştıran bu hayal kurma isteği"arzusu" ile birlikte bireylerde

  • Kaygı Bozukluğu

  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

  • Sosyal Fobi

  • Depresyon

gibi diğer psikiyatrik sorunlar eşlik edebilir.
Uyumsuz hayal kurma isteği, bireyde düşüncelerinin ve duygularının gerçeğe bağlı kalma yetenegini körleştirdiği zamanla yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Bu körelmeyle birlikte bireyler yaşamlarının bir çok noktasında kendi duygu ve düşüncelerini ayırt etmekte zorlanabilir.

Uyumsuz hayal kurmada en önemli nokta kişinin hayalleri ile gerçek dünyayı ayırt edebilmesidir. Yani kişi kurduğu hayallerin gerçek olmadığını kabul etmektedir.Hayal Kurma "Daydreaming" kavramını incelediğimizde insan yaşamında organize olma, hedef belirtleme veya motivasyon gibi alanlarda önemli olduğunu görürüz. Uyumsuz Hayal kurmaya sahip bireyler yaşamlarında bu davranışa dikkatlerini olması gereğinden fazla yönlendirmeleriyle birlikte , gerçek yaşama dair algılarına karşı farkındalıklarının azaldığını söyleyebiliriz.


Uyumsuz Hayal Kurma Tedavisi


Uyumsuz Hayal Kurmaya sahip bireylerde gözlemler üzerinetoplum içerisinde anlaşılma kaygısı ve korkusu olduğu gözlemleniştir.

Bu yüzden alanında uzman psikiyatrist veya klinik psikolog olan kişilerden destek alınmasının bireyler de önemi büyüktür.


Araştırmalar üzerine ;


Psiko-eğitim- bireysel psikoterapi, Bilişsel Davranışcı Terapi

ve Bilinçli Farkındalık Odaklı Terapi Uyumsuz hayal üzerine olumlu etkilerinin olduğunu gözlenmektedir.Covid-19 süreci Maladaptive Daydreaming ve diğer psikolojik rahatsızlıkları tetiklediği yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır.

Yaşam kalitenizi hayal kurma davranışı ile olumsuz yönde etki ettiğini farkettiyseniz alanında uzman bir ruh sağlığı profesyoneline başvurmanız yaşam kalitenizi dengelemeye destek olacaktır.


Hayal kurmak yaşamın bir gerçekliğini olduğunu unutmayın.
Bu gerçeklik ile dengeye gelmek için farkındalığı genişletmek gerekir.
Uzman Klinik Psikolog Buse Göçmen
3.631 görüntüleme3 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

3 Comments


Glen Maxwell
Glen Maxwell
2 gün önce

Hiring someone to take your online finance class might seem like an easy way out, but it can have serious ethical and academic repercussions. Engaging in this practice not only undermines your integrity but also deprives you of the valuable knowledge and skills that the course aims to provide. Instead of opting for shortcuts, consider seeking PAY SOMEONE TO TAKE MY ONLINE FINANCE CLASS, such as tutoring or study groups, to improve your understanding of the material. By putting in the effort yourself, you ensure a more genuine and rewarding educational experience, laying a solid foundation for your future financial acumen and professional success.

Like

We provide high-quality online assignment help in Adelaide to students. Secure your top grades with our qualified specialists now! 100% satisfaction is guaranteed. Get Task Help Adelaide from Expert Theoretical Writers. Project assistance in Adelaide is an unparalleled support for online assignment help Adelaide business that combines work for students in Adelaide.

Like

john sheira
john sheira
Aug 02, 2023

We provide quality online assignment Help Adelaide for researchers. Protected top grades with our skilled experts now! 100% satisfaction is certain. Get Task Help Adelaide Services from Specialized Theoretical Writers. Project helps in Adelaide operational is an unmatched support for online assignment help Adelaide service that combines the work for pupils in Adelaide. Connect with neighbourhood trades on Next-door.

Like
bottom of page